Comenius -hankkeet

Tervaväylä osallistuu kahteen Comenius-hankkeeseen, joiden kotisivut löydät seuraavista linkeistä.

We can work it out

A collaboration toolbox to build a school for all


 

Tervareitti

Osallistavaa ohjausta yläkouluikäisille perusopetuksen siirtymävaiheeseen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Tervareitti-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintakykyarvioinnin tuella osallistavaa ohjausta yläkouluikäisille perusopetuksen siirtymävaiheeseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat noin 15-vuotiaat nuoret, joiden siirtyminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen edellyttää perheen ulkopuolisia tukitoimia. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä nuorten, lähityöntekijöiden, perheiden ja muiden tahojen kanssa.

Lisätietoja:
www.omatervareitti.fi