- - _lohipato_x8p6377.jpg

Kuntoutus yksilöllisten tarpeiden mukaan

Tervaväylä järjestää oppimista tukevaa kuntoutusta oppilaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Kuntouttava arki on johtavana ajatuksena koulun, kuntoutuksen ja oppilaskodin toiminnoissa.

Tavoitteisiin yhteistyöllä

Kuntoutuksen tavoitteita toteutetaan moniammatillisella yhteistyöllä. Näin yhteistyö kuntoutushenkilöstön ja koulun muiden työntekijäryhmien sekä myös kodin välillä on tiivistä.

Erikoislääkäri ja muu henkilöstö

Tervaväylän erikoislääkäri vastaa yhdessä kuntoutuspäällikön kanssa kuntoutuksen järjestämisestä ja toteutuksesta Tervaväylässä. Kuntoutuksen henkilöstö koostuu puhe-, toiminta-, fysio- ja puheterapeuteista, psykologeista sekä terveydenhoitajasta.

Kuntoutussuunnitelma

Osalle koulun oppilaista tehdään kuntoutussuunnitelma.