OPPILAAKSIOTTO VALTERI-KOULU TERVAVÄYLÄÄN/ LV 2017-2018

Hakeminen Valteri-koulu Tervaväylän oppilaaksi Valteri täydentää kunnallisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Oppilaan ensisijainen koulupaikka on aina oman kunnan lähikoulussa. Oppilaan kotikunta voi hakea oppilaspaikkaa Valteri-koulusta oppilaalle, joka tarvitsee perusopetuslain 17§:ssä tarkoitettua erityistä tukea. Oppilaspaikka voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi.

Valteri-koulun oppilaspaikan tarve arvioidaan moniammatillisesti 2-6 viikkoa kestävällä tukijaksolla yhteistyössä oppilaan huoltajan ja kotikunnan toimijoiden kanssa. Oppilaspaikan hakeminen Valteri-koulu Tervaväylästä on yksilökohtainen ratkaisu, joka syntyy huoltajien ja Valteri Tervaväylän sekä oppilaan lähikoulun/kunnan asiantuntijoiden yhteisenä päätöksenä. Oppilaspaikan hakijana toimii oppilaan kotikunta.

Hakulomakkeet ohjeineen toimitetaan oppilaan kotikunnan sivistystoimelle. Hakuaika päättyy 12.4.2017. Ennen päätöksen tekemistä kunta ja Valteri-koulu Tervaväylä sopivat kunnan kustannettavaksi tulevista kuljetuksista sekä mahdollisista henkilökohtaisista avustajapalveluista.

Oppilaspaikkaa koskeva myönteinen tai kielteinen päätös ilmoitetaan huoltajille ja kunnalle toukokuun aikana. Uudet oppilaat otetaan Valteri-koulu Tervaväylään lukuvuoden alusta 1.8.2017 alkaen.

Valteri-koulu Tervaväylässä ei ole kuntakohtaisia eikä oppilaan primääriongelmaan liittyviä kiintiöitä. Oppimis- ja ohjauskeskustoiminta on valtakunnallista, mutta varsinaisen koulun toiminnan osalta painopiste on pohjoisessa Suomessa.

Lisätietoja oppilaspaikan hakemisesta antavat:

  • ohjaava opettaja Susanna Lähteenmäki, 029 529 4034
  • ohjaava opettaja Sanna Alila, 029 529 4262
  • ohjaava opettaja Eija Häyrynen, 029 529 4585
  • ohjaava opettaja Pia Kvist, 029 529 4145
  • ohjaava opettaja, Maria Laiho, 029 529 4707
  • ohjaava opettaja, Anna-Kaisa Sipilä, 029 529 4593

sekä:

  • apulaisrehtori Johanna Pulkkinen, 029 529 4939
  • oppimisen tuen päällikkö Raisa Sieppi, 029 529 4390

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@valteri.fi

--

Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, jolla on kuusi toimipistettä eri puolilla Suomea.

Tervaväylän toimipiste toimii Oulussa kahdessa yksikössä, jotka ovat Lohipato ja Merikartano. Oppilaat tulevat pohjoisen Suomen alueelta, joten osa oppilaista asuu kouluviikot Tervaväylän oppilaskodeissa pitkien koulumatkojen takia.

Oppilaiden erityisen tuen tarve aiheutuu ensisijaisesti kielellisistä erityisvaikeuksista, kuuroudesta tai vaikeasta huonokuuloisuudesta, liikuntavammaisuudesta liitännäisongelmineen sekä neurologisista sairauksista ja autismin kirjoon liittyvistä haasteista.

Tervaväylän toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoito- ja tukipalveluissa. Tukijaksoilla on tarkoitus edistää oppilaan opiskelua lähikoulussa.