Valtakunnallinen erityiskoulu

Valteri-koulu on valtion ylläpitämä erityiskoulu sekä oppimis- ja ohjauskeskus. Valteri-koululla on kuusi toimipistettä. Valteri-koulun Tervaväylän toimipiste sijaitsee Oulussa ja toiminta on jakautunut kahteen yksikköön: Lohipatoon ja Merikartanoon.

Osa oppilaista asuu kouluviikot Tervaväylän oppilaskodeissa pitkien koulumatkojen takia.

Tervaväylän oppilaiden erityisen tuen tarve aiheutuu ensisijaisesti kielellisistä erityisvaikeuksista, kuuroudesta tai vaikeasta huonokuuluisuudesta, liikuntavammaisuudesta liitännäisongelmineen sekä neurologisista sairauksista ja autismin kirjoon liittyvistä haasteista.

Tervaväylän toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoito- ja tukipalveluissa. Tukijaksojen kautta tuetaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua lähikoulussa.

Kaikessa toiminnassa on työtä tutkiva ja kehittävä ote. Tätä kautta kehitetään opetus-, kuntoutus- ja hoitomenetelmiä, opetus- ja kuntoutussuunnitelmia sekä testataan alan teoreettisen tutkimuksen tuomaa tietoa käytäntöön. Työn tuloksena syntyy myös uutta oppimateriaalia ja kirjallisuutta.