Tukea koulunkäyntiin ja arkeen

Valterin oppimis- ja ohjauskeskustoimintaa on mahdollista hyödyntää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla. Palveluilla tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja arkea omassa ympäristössä.

Tervaväylän toimipisteen toimintamuotoja ovat